Tel: 0086-533-3117230 Fax: 0086-533-3117231 Postal Code: 255084 Email: biz@biz-harmony.net
Add: Shan Dong Sheng Zi Bo Shi Lian Tong Lu 84 Hao C Zuo 402 Shi.